Program komputerowy „Receptury” stanowi narzędzie wspomagające podczas projektowania składu betonu zarówno zwykłego jak i specjalnego. Aplikacja zawiera wymagania dokumentów normalizacyjnych i dokumentów technicznych.

W programie komputerowym wykorzystano wytyczne norm krajowych i zagranicznych w tym model projektowania mieszanki betonowej samozagęszczalnej Swedish Cement and Concrete Research Institute, której podstawowym celem jest wyeliminowanie ryzyka blokowania się mieszanki betonowej pomiędzy prętami zbrojeniowymi

Przy obliczani składu mieszanki betonowej należy zawsze pamiętać o weryfikacji laboratoryjnej przyjętych założeń.